1

Your cart is empty.

Nord Korea

Nord Korea

100,00 kr


Verdens med stengte land, hvor de kristne lider kolossale overgrep hver dag. Vi sender inn bibler og undervisningsmateriell og er således med på å oppmuntre og styrke menighetene der