1

Your cart is empty.

Kina - Søndagsskolearbeid

Kina - Søndagsskolearbeid

100,00 kr


I Kina er 60% av befolkningen under 18 år. Disse må få høre om Jesus. Dette er den mest avgjørende alderen i barnas liv. Menighetene arbeider intensivt med undervisning. Vi hjelper med materiell til undervisningen.