1

Your cart is empty.

Velkommen

Visjonen til AsiaLink handler om å koble øst og vest med hverandre til gjensidig berikelse, og å utnytte synergieffekten av at ulike kulturer virker sammen. Organisasjonen arbeider tverrkirkelig både hjemme og ute - med evangelikale så vel som karismatiske og pentekostale kirker. I likhet med alle samarbeidspartnere i Asia, står organisasjoen urokkelig fast på at Bibelen er Guds Ord; gitt oss til liv og rettledning. AsiaLink har på mange måter rollen som et støttekompani; vi bidrar med ressurser og kompetanse, mens selve misjonsarbeidet i all hovedsak drives av asiatene selv. Forbønn, økonomi, opplæring og oppmuntring er noe av det viktigste vi og våre ansatte kan bidra med. Partnerne våre kjenner kulturen sin, behersker språket og er vant til klimaet - både fysisk og åndelig - noe som gjør dem særdeles skikket til å virke og vitne i landene der de bor